Kunngjøring Adventistkirken feb. 2017

Adventistenes tro og lære

Syvendedagsadventistene har Bibelen som sin eneste trosbekjennelse, og mener at Skriften framholder en del fundamentale læresetninger. Disse læresetningene, slik de er gjengitt i det følgende, uttrykker SDAs forståelse av Bibelens lære. Endringer av de følgende punktene kan skje ved en hovedforsamling i Generalkonferensen når Den hellige ånd leder menigheten til en mer fullstendig forståelse av bibelsk sannhet, eller man finner at Guds ords lære rent språklig kan uttrykkes på en bedre måte.

  1. Døden og oppstandelsen

Syndens lønn er døden, men Gud som alene er udødelig, vil gi evig liv til de frikjøpte. Inntil den dagen er døden en ubevisst tilstand for alle mennesker. Når Kristus, vårt liv, åpenbarer seg, vil de rettferdige som er blitt levende, og de rettferdige som lever, bli herliggjort og rykket opp for å møte Herren. Den andre oppstandelsen, da de urettferdige står opp, finner sted tusen år senere.

Job 19:25-27; Salmene 146:3-4; Forkynneren 9:5-6, 10; Daniel 12:2, 13; Jesaja 25:8; Johannes 5:28-29; 11:11-14; Romerne 6:23; 1 Korinterbrev 15:51-54; Kolosserne 3:4; 1 Tessaloniker 4:13-17; 1 Timoteus 6:15-16; Åpenbaringen 20:1-10.

Solnedgangstider Hamar
Helg Fredag Lørdag
03-04/02/17 kl. 16.26 kl. 16.29
10-11/02/17 kl. 16.45 kl. 16.48
17-18/02/17 kl. 17.05 kl. 17.07
24-25/02/17 kl. 17.23 kl. 17.26

Bønnestund ledet av forstander Elis Pettersen kl. 10

SABBATSSKOLEN                                                                      kl. 10.30

Dato Møteleder Bibelstudiet Offer
04/02 Grete Daatland Andersen Sven Arvid Gustavsen Sabbatsskoleoffer
11/02 Grete Daatland Andersen Roy V. Andersen Sabbatsskoleoffer
18/02 Grete Daatland Andersen Elis Pettersen Sabbatsskoleoffer
25/02 Elis Pettersen Elis Pettersen Sabbatsskoleoffer

 

GUDSTJENESTEN                                                                      kl. 12.00

Dato Møteleder Preken Offer / Markeringer
04/02 Elis Pettersen Sven Arvid Gustavsen Menighetens utgifter
11/02 Elis Pettersen Anders Taraldset Norsk Bibelselskap/Norsk Bibelinstitutt
18/02 Elis Pettersen Roy V. Andersen ADRA
25/02 Elis Pettersen Reidar Larsen Menighetens utgifter