BIBELSTUDIUM Kl. 10:30

Dato Møteleder Bibelstudium Formål kollekt
27.04.2019  Grete Daatland Andersen

Sergey Panfilov

Sabbatsskoleoffer
04.05.2019  Grete Daatland Andersen Elis Pettersen Sabbatsskoleoffer
11.05.2019  Grete Daatland Andersen
18.05.2019  Grete Daatland Andersen Widar Ursett Sabbatsskoleoffer
25.05.2019  Grete Daatland Andersen Elis Pettersen


****Barn har sine egne bibelstudier og historier

Inn for å tilbe – ut for å tjene