GUDSTJENESTE Kl. 12:00

Dato Møteleder Preken                 Offer/markeringer


Adventkirken i Hamar er en aktiv menighet med mange aktiviteter hver uke.

Inn for å tilbe – ut for å tjene