GUDSTJENESTE Kl. 12:00

Dato Møteleder Preken                 Offer/markeringer
27.04.2019 Elis Pettersen Sergey Panfilov
04.05.2019 Elis Pettersen Byman Hamududu
11.05.2019 Elis Pettersen
18.05.2019 Elis Pettersen Widar Ursett

Menighetens utgifter

25.05.2019 Elis Pettersen


Adventkirken i Hamar er en aktiv menighet med mange aktiviteter hver uke.

Inn for å tilbe – ut for å tjene