SOLNEDSGANGTIDER

SOLNEDSGANGTIDER I HAMAR

Uke
Helg
Fredag
Lørdag
17 26-27/04/19

kl. 21:03

kl. 21:06

18 03-05/04/19

kl. 21:22

kl. 21:24

19 10-11/05/19

kl. 21:40

kl. 21:42

20 17-18/05/19

kl. 21:57

kl. 22:00

21 24-25/05/19 kl. 22:14 kl. 22:16

Inn for å tilbe – ut for å tjene