Vår tro

 

Adventkirken i Hamar tilhører Syvendedags Adventistsamfunnet. Her følger det litt om hva som er sentralt innen vår tro:

Syvendedags adventistene tror at Jesus er verdens frelser. Da Jesus døde på Golgata vant han den avgjørende seieren over det onde. Han demonstrerte Guds kjærlighet og vant retten til å tilgi synd og frelse syndere for evigheten. (Kol 2,15; Efes 2,8-9)Sammen med Faderen og Den Hellige Ånd har Jesus åpenbart seg for profeter og apostler som ble inspirert til å skrive Guds ord så det er en pålitelig veiledning i Guds plan og vilje. Gud skapte en fullkommen verden. Men de første menneskene tok side for det onde, og synd og lidelse ble en del av vår verden. (Apg 4,12; 2 Pet 1,21; 2 Tim 3,15-17; 1 Mos 3,1-24)

Jesus kommer snart igjen. Ingen vet når det skjer, men profetiene viser at vi lever helt ved slutten av verdens historie. Domsprossessen i den himmelske helligdom er begynt. Når den er ferdig vil Han komme og hente de som har trodd på Kristus til himmelen. (1 Tess 4,16-17; Åp 14,6-7)

Ved å følge Jesu eksempel og bli døpt ved nedsenkning i vann, bekjenner vi vår tro på Jesus. Det symboliserer at vi begraver det verdslige livet og står opp til et nytt liv sammen med Frelseren. (Matt 3,16; Rom 6,3-11)

De ti bud uttrykker Guds karakter og vilje. I endetiden spesielt kalles alle mennesker til å anerkjenne deres gyldighet, inkludert det fjerde bud som ber oss holde i hevd sabbaten, den syvende dag i uken. (2 Mos 20,3-17; Åp 14,12)

Den Hellige Ånd utruster enhver kristen med ulike evner, Åndens gaver, som Han ønsker vi skal bruke til å spre evangeliet. I tillegg kalles vi til å støtte evangeliet med tiende og gaver. Fellesskapet i menigheten bidrar til at Guds rike vokser, slik at mange mennesker kan ta imot Jesus med glede når han kommer. (1 Kor 12,3-31; Matt 23,23)

Mer info om vår tro kan du lese på adventist.no.

Inn for å tilbe – ut for å tjene